Login  
Quên mật khẩu?
Đăng ký Passport

Tinh Công - Tinh Chế - Tinh Luyện

Đây là bộ 3 kỹ năng chế tạo dành cho những người “lười biếng” ^^, cùng mục đích với nghề Công nghệ, May mặc, Đúc nhưng nguyên liệu lại khác.

Học tại một NPC duy nhất: Tô Châu - Chu Phong (270, 150) khu Thiết tượng phố).

NPC Châu Phong dạy bộ 3 môn Tinh Công - Tinh Chế - Tinh Luyện.

Tô Châu - NPC Châu Phong dạy bộ 3 môn Tinh Công - Tinh Chế - Tinh Luyện.

Tinh Công

Chế đồ giống với kỹ năng công nghệ: giới chỉ, hộ phù, hạng liên.

Nguyên liệu: Bí ngân.

Cứ 5 bí ngân cấp thấp thì hợp được thành 1 bí ngân cấp cao hơn (nhỏ nhất là bí ngân toái phiến).

Hợp tại NPC khảm bảo thạch ở Lạc Dương và Lâu Lan.

Bí ngân toái phiến: phụ bản Yến Tử Ổ, Phiêu Miễu Phong.

Tinh Chế

Chế đồ giống với kỹ năng may mặc: y phục, mão, hộ uyển, hộ kiên, hộ thủ, thắt lưng, hài.

Nguyên liệu: Miên bố (Vải bông).

Cứ 5 miên bố cấp thấp thì hợp được thành 1 miên bố cấp cao hơn (nhỏ nhất là miên bố toái phiến).

Hợp tại NPC khảm bảo thạch ở Lạc Dương và Lâu Lan.

Miên bố toái phiến: phụ bản Yến Tử Ổ, Phiêu Miễu Phong.

Tinh Luyện

Chế vũ khí: hoàn, đơn đoản...

Nguyên liệu: Tinh thiết.

Cứ 5 bí ngân cấp thấp thì hợp được thành 1 bí ngân cấp cao hơn (nhỏ nhất là bí ngân toái phiến).

Hợp tại NPC khảm bảo thạch ở Lạc Dương và Lâu Lan.

Tinh thiết toái phiến: phụ bản Yến Tử Ổ, Phiêu Miễu Phong.

Đả Tạo Đồ Tương tự như mình đã ghi chép trong các nghề May mặc, Công nghệ và Đúc nhé!

Đồ Tường Tương tự như mình đã ghi chép trong các nghề May mặc, Công nghệ và Đúc nhé!Các tin đã đăng:
 


Cổ Thiên Long | Old TLBB | Dragon Oath - TL. SOHU
Copyright (c) colong.us All rights reserved
Website: https://colong.us | https://oldtlbb.us