Login  
Quên mật khẩu?
Đăng ký Passport

Bản FULL (Hãy chọn link có tốc độ tải cao nhất dưới đây)
- Chỉ cần chọn 1 trong các link dưới đây để tải về máy tính.
Link trực tiếp http://cdn.cothienlong.com/CoThienLong.Com.exe
Google 1 https://drive.google.com/open?id=1CQzWH8JyYLHFr2j6cC_GiwaayfNgi8lA
Google 2 https://drive.google.com/open?id=1D7WGh73Gs7jhOYCTn41m_sNrocbgG5JV
Tải Auto http://chickenauto.com/download
Yêu cầu hệ thống

» Hệ điều hành : Hỗ trợ các phiên bản Win XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10
» Yêu cầu khác :

Yêu cầu tối thiểu
CPU Intel Pentium III 800M
Memory 256 MB
Graphic Card 32MB Video Card Memory
HDD 1.5GB

  »»  DirectX 9.0c
 


Cổ Thiên Long | Old TLBB | Dragon Oath - TL. SOHU
Copyright (c) colong.us All rights reserved
Website: https://colong.us | https://oldtlbb.us